Medicininio tyrimo pristatymas. Fluvoksamino poveikis Covid-19 ankstyvajam ligos gydymui

Straipsnio klasifikavimas:

Rubrika: Tyrimų analizė

Autorius: Artūras Norvaišas

Digest - suprasti informaciją ir paaiškinti suprastą informaciją.

Tyrimu[1] tiriamas fluvoksamino poveikis COVID-19 sergančių pacientų neatidėliotinos pagalbos ir hospitalizavimo rizikai.Tyrimas [1] yra klinikinis atsitiktinių imčių[2] platforminis tyrimas.


Bendroji informacija


Naujausi duomenys rodo, kad fluvoksaminas gali turėti terapinį vaidmenį gydant COVID-19. Tyrime [1], siekėme įvertinti fluvoksamino, palyginti su placebu, veiksmingumą užkertant kelią hospitalizacijai.


Metodai


Šiame kontroliuojamame, atsitiktinių imčių[2] tyrime[1], atliktame su didelės rizikos grupės Brazilijos suaugusiais, kuriems buvo patvirtintas SARS-CoV-2. Buvo įtraukti pacientai iš 11 Brazilijos klinikų. Pacientai atsitiktine tvarka (1:1) buvo suskirstyti į fluvoksamino grupę (100 mg du kartus per parą 10 dienų) arba į placebo grupę (arba kitas gydymo grupes, apie kurias čia nenurodyta). Mūsų pagrindinis rezultatas buvo - hospitalizavimo baigtis. Tyrime[1] naudojome Bajeso analitinę sistemą, kad nustatytų poveikį ir intervencijos sėkmės tikimybę, palyginti su placebu. Tyrimas [1] užregistruotas ClinicalTrials.gov (NCT04727424).


Išvados


Tyrimas[1] buvo vykdomas nuo 2021 m. sausio 20 d. iki rugpjūčio 5 d.. 741 pacientas buvo skirtas fluvoksaminui ir 756 placebui. Vidutinis dalyvių amžius – 50 metų (18–102 metų intervalas); 58% buvo moterys. Pacientų, kurie buvo stebimi COVID-19 skubios pagalbos sąlygomis ilgiau nei 6 valandas arba buvo perkelti į trečiąją ligoninę dėl COVID-19, dalis buvo mažesnė fluvoksamino grupėje, palyginti su placebu (79 [11 %] iš 741 ir 119 [16 % ] iš 756); santykinė rizika [RR] 0,68; 95 % Bajeso patikimumo intervalas [95 % BCI]: 0,52–0,88), o pranašumo tikimybė 99,8 % viršija iš anksto nustatytą pranašumo slenkstį 97,6 % (rizikos skirtumas 5,0 %). Iš sudėtinių pirminių baigčių įvykių 87 % buvo hospitalizavimas. Pirminio rezultato išvados buvo panašios atliekant modifikuotą ketinimo gydyti analizę (RR 0,69, 95 % BCI 0,53–0,90) ir didesnės pagal protokolo analizę (RR 0,34, 95 % BCI , 0,21–0,54). Atliekant pirminę ketinimo gydyti analizę, buvo 17 mirčių fluvoksamino grupėje ir 25 mirtys placebo grupėje (šansų santykis [OR] 0,68, 95 % PI: 0,36–1,27). Viena mirtis fluvoksamino grupėje ir 12 placebo grupėje pagal protokolą (OR 0,09; 95 % PI 0,01–0,47). Neradome jokių nepageidaujamų reiškinių skaičiaus skirtumų tarp pacientų fluvoksamino ir placebo grupėse.


Aiškinimas


Gydymas fluvoksaminu (100 mg du kartus per parą 10 dienų) tarp didelės rizikos ambulatorinių pacientų, kuriems anksti diagnozuotas COVID-19, sumažino hospitalizacijos poreikį.


Finansavimas


FastGrants ir The Rainwater Charitable Foundation


Papildomi paaiškinimai


Fluvoksaminas, generinis vaistas, skirtas gydyti depresiją, nerimą, nemigą ir pan. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) klasės vaistas. Pagal Tyrimo [1] rezultatus galima teigti, kad jeigu susirgus Covi-19 pradėsite naudoti Fluvoksaminą (100 mg du kartus per parą 10 dienų) patekimo į ligoninę ir mirties rizika sumažės 32 procentais.


Naudota literatūra

  1. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00448-4/fulltext

  2. https://www.e-forumas.lt/2101015rubrikos_digest_vertimas

2021.11.01