VEIKLOS DEKLARACIJA

Pasaulyje, kurį mes pažįstame, veikia įvairios fundamentalios jėgos, tokios kaip gravitacija, šviesa, garsas. Kiekviena jėga mus veikė nuo pat evoliucijos pradžios, dėl šios priežasties mūsų kūnai keitėsi ir prisitaikė taip, kad jas išgyvendami nepatirtumėm žalos, o tiesioginiam jų išgyvenimui kūne išsivystė organai, padedantys orientuotis ir pažinti pasaulį.


Įgimtų poreikių socializuotis ir daugintis dėka, per tam tikrą laiką žmogus sukūrė įrankius, padedančius įgyvendinti pagrindinius poreikius. Esant socialinėms grupėms, efektyviam jų vystymuisi, reikalingos tam tikros vidinės taisyklės. Jungiantis atskiroms grupėms, turi būti priimtos naujos, bendros taisyklės. Galiausiai šių taisyklių visuma tampa įrankiu, kuris naudojamas grupių visumos bendradarbiavimui.


Komercija - fundamentalus žmonių sukurtas įrankis, padedantis bendradarbiauti skirtingoms valstybėms, kultūroms, skirtingų tikėjimų ar politinių pažiūrų atstovams. Šis įrankis veikia visose žmogaus gyvenimo srityse, taip pat ir žiniasklaidoje. Žinios, nuomonės, ekspertiniai vertinimai yra veikiami komercijos, šis veikimas lemia bei keičia vykstančių reiškinių ar įvykių suvokimą ir vertinimą. Kadangi komercija yra žmogaus išrastas konstruktas, jos poveikis tiesiogiai priklauso nuo ją valdančių vienetų interesų.


Komercijos atsiradimas, raida bei jos dinamika evoliuciniame laiko intervale užima itin trumpą laiko tarpą, dėl šios priežasties žmogaus kūnas bei jame vykstantys procesai nėra prie to prisitaikę tiek, kad iš prigimties galėtų atpažinti pačią komerciją kaip reiškinį, jos mechanizmus ir reikšmę skirtingiems gyvenimo bei asmenybės vystymosi aspektams.


Kapitalistinėje sistemoje, komercija grindžiama hierarchine struktūra, tai reiškia, kad aukštesnės hierarchinės struktūros grandys tiesiogiai daro įtaką, kurdamos naudą, žemesniosioms, o aukštesniųjų sluoksnių nauda priklauso nuo gaunamo atgalinio ryšio iš žemesniųjų grandžių. Kai komercijos teikiama nauda yra aiškiai apibrėžta savo produkcija daiktais ar paslaugomis, tuomet atgalinis ryšys dažniausiai atspindimas finansine išraiška ir tame dalyvaujantis asmuo aiškiai mato ir suvokia jo sukuriamą naudą aukštesniems sluoksniams.


Žiniasklaida - įrankis visuomenei informuoti, tačiau informacijos nauda nėra vienoda visoms ją patiriančioms šalims, dėl asmeninių, profesinių, politinių, kultūrinių bei kitų skirtumų. Žiniasklaidai tapus komerciniu, kapitalistinės sistemos vienetu, viena iš naudų aukštesniosioms grandims, žmogaus įsitraukimas, kuris atspindimas laiku. Laikas yra vienas iš naudingumo rodiklių, kuris gali būti išreiškiamas pinigais. Dėl šios priežasties aukštesnieji hierarchinės sistemos sluoksniai konkuruoja dėl informacijos priėmėjo laiko. Pačios informacijos lankstumas ir nevienoda įtaka skirtingiems asmenims, siekiant pelnyti daugiau vartotojų įsitraukimo, gali būti pasitelkiamos manipuliacijos priemonės.


Kasdienybėje mes jaučiame ir matome gravitacijos jėgą, tačiau nejaučiame, tik žinome teoriškai, kad didelė gravitacijos jėga gali iškreipti laiką ir net erdvę. Komercijos įtaką mes taip pat jaučiame ir matome kasdienybėje, tačiau taip pat tik teoriškai numatome, kad tai vienas pagrindinių mūsų pasaulio suvokimą formuojančių įrankių. Įvertinus manipuliacijos galimybes, nauda aukštesniosioms grandims, pasitelkiant komercines žiniasklaidos priemones, gali nebūti tiesiogiai išreiškiama finansiškai. Asmens pasaulio suvokimas, tai tiesioginė jį veikiamos galios išraiška.


VšĮ “E-forumas’ pagrindinis tikslas yra sukurti informacijos, žinių, patyrimų, nuomonių, hipotezių sklaidos vietą internetinėje erdvėje, kur komercijos veikimas būtų aiškiai išreikštas ir suprantamas visiems tos erdvės dalyviams, o komercinės jėgos negalėtų iškreipti mūsų pasaulio suvokimo. Norime sukurti erdvę, kur žmonės su skirtingomis nuomonės nekariautų tarpusavyje, bet bandytų suprasti vienas kitą ir nuomonių skirtumus, kad geriau pažintų mus supantį pasaulį, kad galėtume pasaulį matyti ir nagrinėti taip, kaip juodąsias skyles, su nuostaba ir susižavėjimu.


Tikime, kad pasaulyje yra ne tik juoda ir balta spalvos. Dažnai atsirandanti priešprieša bei neapykanta kyla iš noro būti teisiam, teisingam ir suprastam. Manome, kad priešprieša bei neapykanta pradės blėsti, kai stengsimės suprasti kitokį požiūrį ar kitą nuomonę ir tuo būdu geriau suprasime save bei tai, kas mums visiems yra svarbiausia.


VšĮ ‘E-forumas’ pradės savo veiklą 2021 03 11, anonsuodamas planuojamą atlikti tyrimą “ Visuomenės nuomonės formavimas ir saviraiškos laisvė Lietuvoje. Grėsmės, pažeidžiamumai, rizikos”


Prašome Jūsų laiko ir dėmesio užpildant anketą, kurią planuojame naudoti tyrime.


Anketą rasite adresu :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcxBmdXRtCbOkFHM6i9Tbl6_K6hyNyP_2-XeyFTgMqUWLiMA/viewform