Vasario 16 d. Laisvės Manifestas.

Straipsnio klasifikavimas:

Rubrika: Video su santraukos vertimu

Nuomonė

Straipsnio/video autorius:

Jordan B Peterson

Nuotrauka iš Pexels

Vertimas. Vilma Baltuškienė

Freedom Convoy (Laisvės konvojus) yra taikus ir meilę demonstruojantis veiksmas kuris remiasi baziniai principais: vieningumas ir pagarba visiems kanadiečiams. Mes atvykome į Ottawą su dviem pagrindiniais ir paprastais reikalavimais:

  1. Vyriausybė turi nutraukti visus Covid privalomus įpareigojimus (vakcinaciją patvirtinantys sertifikatai);

  2. Federalinė vyriausybė naikina skaitmeninė Covid sekimo aplikaciją vadinamą “Arrive can”, kuri naudojama norint išvažiuoti iš Kanados ar patekti į Kanadą.


Visi kanadiečiai du ilgus metus kentė suvaržymus ir karantinus, kurie kanadiečių laisvės supratime konfrontavo su žmonių teisėmis ir laisvėmis bei mūsų visų gerbiama Kanados konstitucija.


Konvojaus dalyviai yra iš įvairiausių veiklos sričių ir konvojus yra kanadiečius vienijantis junginys per visas Kanados provincijas ir įvairiausias kultūras. Laisvės konvojus neturi tikslo savęs identifikuoti prie kokios nors politinės jėgos ar kaip nors veikti rasiniu pagrindu. Mes esame atviri visiems žmonėms, kurie nori dalintis meile ir vėl atgaivinti kanadiečių identiškumą.


Laisvės konvojaus lyderystė apima visos šalies vietinių kaimo ir miesto bendruomenių žmones, kurie turi ambicijų kanadiečių susivienijimui ir laisvei.


Laisvės konvojaus reikalavimai nepasikeitė nuo pat pirmos veiksmo dienos: panaikinti sertifikatų reikalavimus ir panaikinti skaitmeninę sekimo sistemą. Kai tie reikalavimai bus įvykdyti mes grįšime į savo bendruomenes toliau darbuotis savo ir mūsų šalies gerovei.


Yra viešai deklaruojami daug Laisvės konvojaus reikalavimų, kurie mums nepriklauso ir tie mums nepriklausantys reikalavimai pagrinde aprašomi mūsų pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. Mes nenorime nuversti vyriausybės. Mes nenorime pakeisti nė vieno oficialiai išrinkto pareigūno, tam veiksmui atlikti yra rinkimai. Mes nenorime priešpriešos ir konfrontacijos su sąžiningais ir atvirais žmonėmis organizacijose ar gatvėse.


Laisvės konvojaus gretose yra nesuskaičiuojama daugybė savanorių, taip pat ir buvusių karių - veteranų, kuriuos labai gerbia Ottawa policija. Mes nenorime jokių brutalių veiksmų, tik norime taikaus ir meilę demonstruojančio veiksmo, taip pat norime įkvėpti savo tėvynainius kanadiečius turėti balsą ir vėl grąžinti mums visiems laisvę, kurios deja dabar mes neturime ir dėl kurios daugelis kitų tautų pasaulyje taip pat kovoja.


Mes taip pat prašome politinius lyderius bei pagrindinę žiniasklaidą sumažinti priešpriešos bendravimo toną bei retoriką. Laikotarpis, kai šmeižtas, diskriminavimas ir etikečių klijavimas savo tėvynainiams ar vadinimas tėvynainius rasistais, turi baigtis. Mes turime kalbėti atvirai ir pagarbiai vienas su kitu. Bet mes to nepasieksime jeigu mūsų politikai toliau veiks dabar naudojama neparlamentinio bendravimo maniera ir mūsų pagrindinė žiniasklaida nepagrįstai atakuos tuos žmones, kuriuos pasirinks kaip taikinius.


Visus kanadiečius vienijantis tikslas yra noras grįžti į normalų gyvenimą, į laisvą gyvenimą. Nesvarbu koks ar kokie politikai tai darys dabar yra laikas mūsų federalinei vyriausybei imtis veiksmų ir pašalinti visuomenę skaldančias taisykles ir nuostatas dėl privalomų sertifikavimų ir duomenų sekimo aplikacijų ir tai leis mūsų visuomenei pradėti gyti kartu dėl taikos, meilės ir vienybės ir tai mes matome, kaip kanadiečių identiškumo ateitį.


Įkvėpkime pasaulį sekti paskui mus šioje kelionėje į išsilaisvinimą ir nušvitimą.


Naudota literatūra

2022.02.16