Ukraina ir popkorno aparatas vietoje smegenų.

I dalis Grand Budapest Hotel

Straipsnio klasifikavimas:

Rubrika: Alegorijos ir Metaforos

Nuomonė

Straipsnio autorius:

Artūras Norvaišas

Nuotrauka iš Interneto

Alegorija yra pasakojimas, kuriame personažas, vieta ar įvykis naudojamas norint pateikti platesnę žinią apie realaus pasaulio problemas ir įvykius.

Žvaigždės sistemoje, vardu Paukščių takas, planetoje - Saulė, valstybėje - Žemė gyvavo miestas Distopija, kuriame buvo Ukrainos, Rusijos, JAV gatvės. Buvo ir kitų gatvių, bet Rusijos ir JAV gatvių banditėliai norėjo kontroliuoti visą Distopijos miestą.


Ukrainos gatvės gyventojai tiesiog norėjo paprastai ir tvarkingai gyventi. JAV gatvei vadovavo Džono gauja, kuris prekiavo įvairiais narkotikais. Rusijos gatvės gaujai vadovavo vadas Vladigorodas (rus. Vladi - valdyk, gorod - miestas). Vladigorodo gauja prekiavo viskuo ir darė viską, kas suteikė jiems materialinę naudą. Ukrainos gatvės gyventojai ir jų vadė Lesia bandė prisitaikyti prie kitų gatvių banditėlių gamindami bei prekiaudami maisto produktais. Lesia savo gatvėje jautėsi saugiai, nes turėjo didelį kiekį įvairių šaunamųjų ginklų, ir galėjo apsiginti, jeigu Vladigoras ar Džonas sugalvotų veržtis į jų gatvę. Tačiau vienu metu Džonas ir Vladigorodas sutarė, kad yra negerai, jog Ukrainos gatvė turi tiek ginklų, todėl nusprendė - norint gaminti maisto produktus ginklai nereikalingi. Lesiai buvo nurodyta atvykti į Vengrijos gatvės viešbutį Grand Budapest ir atiduoti visus ginklus. Mainais už ginklus jai buvo pažadėta, kad Rusijos ir JAV gatvės garantuos Ukrainos gatvės gyventojams taiką ir ramybę, o taip pat ir kitoms gatvėms. Tačiau labai greitai Vladigorodo planai pasikeitė, ir jis nusprendė perimti kelis namus iš Ukrainos gatvės. Kaip tarė, taip ir padarė. Džono gauja nustebusi stėbėjo Vladigorodo veiksmus, tačiau nenorėjo veltis į gaujų karą ir nedarė nieko, kad apgintų Ukrainos gatvę, nors buvo pažadėta tai padaryti, pasirašant raštą Budapešto viešbutyje.


Lesia suprato, kad Budapešto viešbutyje pažadai buvo tik apgaulė ir nusprendė ginkluotis bei kovoti su tuo, ką turi. Peiliai, kirviai, dalgiai - viskas buvo paversta ginklais, neramiai laukiant kitų Vladigorodo veiksmų. Ilgai laukti nereikėjo - Vladigorodo gauja įsiveržė į Ukrainos gatvę. KAS BUS TOLIAU?


Saulės sistemoje, Planetoje Žemė, mieste Budapeštas 1994 metais gruodžio 5 diena [1] buvo pasirašytas memorandumas. Ukraina pasirašydama memorandumą įsipareigojo atsisakyti/sunaikinti savo teritorijoje esančius branduolinius ginklus o Rusija ir JAV garantavo, kad užtikrins Ukrainos suverenitetą ir teritorijas. 2014 metais Rusija užgrobė Krymą[2] ir JAV truputį pagrūmojo piršteliu. 2022 02 24 Rusija įsiveržė į Ukrainą. KAS BUS TOLIAU?


202202.27