Kiaurasamčio dėsnis

Straipsnio klasifikavimas:

Rubrika: Eksperto varstotas.

Nuomonė

Straipsnio autorius:

Artūras Norvaišas

Ekspertiniai gebėjimai - Gebėjimas surasti, suprasti ir atpažinti reikšmingus ryšius tarp įvykių ir tuos ryšius struktūrizuoti, analizuoti ir daryti išvadas.

Ekspertas - Asmuo, turintis Ekspertinių gebėjimų.
Daug patirčių per gyvenimą susirinkau - viena jų žinau, kaip naudotis kiaurasamčiu ir galiu spręsti su kiaurasamčio naudojimu susijusius uždavinius. Jeigu turėčiau kiaurasamtį, kurių skylutės diametras 5mm ir į kiaurasamtį suberčiau išlukštentas saulėgražas, žirnelius ir pupas, tai stebėsenos būdu padaryčiau tokią išvadą: pro kiaurasamčio skylutes išbyrės pagrinde tik saulėgražos, keli žirneliai, bet nei viena pupa.


Sujungiame atitikimus ir suformuluojame Kiaurasamčio dėsnį: kiaurasamtis = karantinas, kiaurasamčio skylutės dydis = karantino ribojimo griežtumas, saulėgražos = britiška viruso atmaina(R [1] nustatytas potencialus perdavimo koeficientas didžiausias) , žirneliai = dabartinė/sena viruso atmaina(R - potencialiai mažesnis už britiškos atmainos), pupos = gripo virusas(R labai mažas lyginant su dabartiniais virusais). Pritaikę Kiaurasamčio dėsnį ir stebėsenos duomenis su saulėgrąžomis, žirneliais ir pupomis, galima padaryti šias išvadas dėl virusų:


  • britiškas virusas taps dominuojantis Lietuvoje;

  • norint suvaldyti britišką virusą, reikia griežtinti karantiną (mažinti kiaurasamčio skylutes);

  • gripas neturi jokių šansų sklisti iki tol, kol karantino suvaržymai galios.


Virusas rodo gebėjimus prisitaikyti, keistis, ir kas bus, kai saulėgražos pavirs aguonos grūdeliais? Kiaurasamčio dėsnis sako, kad reikės užvirinti kiaurasamčio skylutes t.y gyventi 24 val. komendanto valandos rėžimu.2020.03.27