Konstantos ir kintamieji

Straipsnio klasifikavimas:

Rubrika: Eksperto varstotas.

Nuomonė

Straipsnio autorius:

Artūras Norvaišas

Ekspertiniai gebėjimai - Gebėjimas surasti, suprasti ir atpažinti reikšmingus ryšius tarp įvykių ir tuos ryšius struktūrizuoti, analizuoti ir daryti išvadas.

Ekspertas - Asmuo, turintis Ekspertinių gebėjimų.
Šių metų pradžioje žinomas ir reikšmingas Lietuvos pilietis iškilmingai pranešė, kad liepos 6 dieną Lietuvoje bus paskiepyti 70 procentų gyventojų ir Lietuva bus įgijusi kolektyvinį (bandos) imunitetą ir bus nugalėjusi virusą. Visiems akivaizdu, kad numatyta riba nepasiekta. Nėra akivaizdu, iš kur gautas rodiklis “70 procentų” ir įjungęs eksperto varstotą panagrinėsiu šį klausimą.

Iš žinomų ir reikšmingų Lietuvos piliečių pranešimų galima manyti, kad “70 procentų” yra konstanta ne kintamasis. Konstantos ir kintamieji yra mokomi 5-8 klasės matematikos pamokose. [1]

Pasinaudodamas 5-8 klasių matematikos žiniomis teigiu, kad rodiklis “70 procentų” negali būti konstanta, nes priklauso nuo kito kintamojo kaip viruso reprodukcijos rodiklio (toliau - R).

Viruso R priklauso nuo tokių parametrų (kintamųjų);

  • Įgimti viruso rodikliai (charakteris). Šis rodiklis yra konstanta jeigu virusas nemutuoja. Nuolatos gauname informaciją, kad virusas mutuoja ir kiekviena nauja viruso versija yra labiau užkrečiama apie 50 procentų. (1 rodiklis);

  • Aplinkos rodiklių. Oro temperatūra, drėgnumas, saulės intensyvumas. Šie rodikliai kinta priklausomai nuo metų laikų (2 rodiklis).

  • Žmonių elgsenos rodiklio. Tai yra tai, kad galime reguliuoti/keisti (3 rodiklis).

  • Persirgusių/turinčių imunitetą žmonių kiekis. Šis rodiklis gali esminiai sustabdyti viruso plitimą, bet tam reikia peržengti taip vadinamą bandos imuniteto ribą.(4 rodiklis)

Virusas nustoja plisti visuomenėje, kad R<1 . Jeigu viruso R (sudėjus 1,2,3 rodiklius) bus lygu 3, tai pagal skaičiuoklę[2], gausime, kad reikalingas 70 procentų imunitetą turinčių žmonių kiekis, kad R būtų mažiau 1 ir virusas nustotų plisti visuomenėje. Jeigu viruso(britiškas variantas) R bus[2] 4,5, tai bandos imuniteto rodiklis bus 80 procentų. Jeigu R bus 6,5(delta variantas) , tai bandos imuniteto rodiklis bus[2] 86 procentai.

Manau, kad reikšmingi Lietuvos piliečiai supranta ir žino 5-8 klasių matematikos kursą, bet nežinau priežasties kodėl viešai deklaruojama, kad kintamasis gali būti konstanta.

2020.07.06