VšĮ "E-forumas" nustatytos vertybės

VšĮ "E-forumas" vertybės - Nuostatų ir taisyklių rinkinys nustatantis etines, moralines, ideologines ir socialines elgesio normas.


  1. tikiu, kad pasaulis nėra, nei geras, nei blogas, bet galiu prisidėti prie to, kad kartu jame gyventi būtų maloniau.

  2. pasitikiu savo kolegomis ir dalinuosi savo idėjomis bei įžvalgomis;

  3. radikalios idėjos ar nuomonės nereiškia, kad jos neteisingos ir blogos;

  4. aiškios savo nuomonės turėjimas neturi trukdyti gerbti kitas/prieštaraujančias nuomones;

  5. būk pasiruošęs, jog net gebant eiti vandens paviršiumi būsi kritikuojamas, kad taip darai, nes nemoki plaukti;

  6. klaidų darymas yra pažinimo būdas;

  7. pinigai nėra pagrindinis tikslas, jie yra tam, kad tikslų įvykdymas taptų įmanomas;

  8. negalime pamatuoti kas yra gerai ar blogai, nes reiškiniai turi pasekmes, kurių negalime numatyti;

  9. aš esu tai, kas esu, nes mes esame tai, kas esame (Ubuntu).
Vertybės suformuluotos remiantis šiais požiūriais.


Požiūris į save - skaidrumas, kritinis savęs vertinimas

Požiūris į kitus asmenis - Ubuntu principai

Požiūris į kitas žiniasklaidos priemones - nekonkurentai, gali būti partneriai.

Požiūris į kitas vertybių sistemas - norime suprasti.

Požiūris į blogį/gėrį - neturime liniuotės.

Požiūris į pinigus/finansus - priemonė, bet ne tikslas.