ARCHYVAS.TYRIMAS

“Tokia įtakos forma veikia pasąmonės lygmenyje ir valdžios institucijoms taip pat nepaliekama popierinio pėdsako ir galimybės atsekti”. Tai citata ar frazė, kurią rasite vidiniuose el. laiškuose, kurie neseniai nutekėjo iš „Google“. Aš dabar studijuoju septynias tokias manipuliacijas:.. (skaityti toliau)

2021.05.15

VšĮ "E-forumas" skelbia tyrimo "Visuomenės požiūrio formavimas ir saviraiškos laisvė Lietuvoje. Grėsmės, pažeidžiamumai ir rizikos" tarpinę ataskaitą. Galutinės ataskaitos terminas perkeliamas/nustatomas 2021 06 30... (skaityti ataskaitos dokumentą)

2021.05.01

Nagrinėjama grėsmė: : žiniasklaidos priemonių veiksmai, sąlygoti pelno siekimo, skatinantys visuomenės susiskaldymą ir susipriešinimą.

Pagrindinė žiniasklaidos laisvės sąlyga – jos ekonominė nepriklausomybė. Visgi reikia pagaliau aiškiai pasakyti, kad žiniasklaida (išskyrus visuomeninį transliuotoją) yra verslas.:.. (skaityti toliau)

2021.04.30

Nagrinėjama grėsmė: : Pasinaudojant viešinimo principu, suformuojama tikrovės neatitinkanti ir potencialiai žalinga visuomenės nuostata.

Žiniasklaidos priemonių nustatyti pajamų šaltiniai: reklamos pajamos, viešinimo ir komunikacijos pajamos, skaitytojų prenumeratos pajamos.:.. (skaityti toliau)

2021.04.29

Nagrinėjama grėsmė: LR piliečių neteisėtas saviraiškos laisvės ribojimas


Saviraiškos laisvė nėra absoliuti ir gali būti ribojama. Saviraiškos teisė yra deklaruojama/aprašoma LR Konstitucijos 25 straipsnyje:.. (skaityti toliau)


2021.04.26

Tyrimo[1] metu atlikus Kontrolės analizę[2] [3] nenustatyta reikšmingų nuostatų, kurios eliminuotų/pakeistų pažeidžiamumų sąrašą. Nustatomas tarpinis pažeidžiamumų sąraša:... (skaityti toliau)


2021.04.23

Išvada: išnagrinėjus Reguliacinius ir Savireguliacinius teisės aktu nenustatyta reikšmingų nuostatų, kurios eliminituotų Tyrimo pradžioje nustatytus pažeidžiamumus. Tyrimo metu surasta Analitinė ataskaita[2], dar papildomai sukuria prielaidas nustatyti papildomą pažeidžiamumą - "Politikų baimė supykdyti/suerzinti žiniasklaidos savininkus":... (skaityti toliau)

2021.04.18

Išvada dėl pažeidimų eliminavimo:


Įstatyme nenustatyta reikšmingų nuostatų, kurios eliminuotų Tyrimo pradžioje nustatytus pažeidžiamumus. :... (skaityti toliau)

2021.04.12

Tyrimo [1] metu nustatytos organizacijos veikiančios/atsakingos už tinkamą visuomenės informavimą:... (skaityti toliau)

2021.04.08

Naudojame tą pačią kalbą, bet būna, kad nesuprantame vienas kito, nes dažnai naudojamiems žodžiams suteikiame skirtingas sąvokas. Pavyzdžiui Tyrime naudojamas Melo sąvokos apibrėžimas akivaizdžiai skiriasi nuo portalo Delfi (2) melo sąvokos supratimo. .. (skaityti toliau)

2021.03.31

Tyrimui (1) “Visuomenės nuomonės formavimas ir saviraiškos laisvė Lietuvoje. Grėsmės, pažeidžiamumai, rizikos” (toliau - Tyrimas) atlikti bus naudojama adaptuota ISO 27005 metodologija (skaityti toliau)

2021.03.20